EnglishČeština

Akademie věd České republiky je přední česká vědecká instituce skládající se z 52 vědeckých pracovišť zaměřených především na základní výzkum. Sídlem Akademie věd ČR je Praha. Vědecká pracoviště jsou však rozmístěna po celém území České republiky. Vědecká práce v Akademii věd zahrnuje široké spektrum vědních oborů a klade důraz na popularizaci vědy.The Czech Academy of Sciences (CAS) is a leading scientific institution consisting of 52 institutes primarily focused on basic research. The CAS is based in Prague with multiple affiliated scientific centers located throughout the Czech Republic. Its scientific work covers a wide range of disciplines and accentuates the popularization of science.

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR je největší vědecké pracoviště v České republice zaměřené na intenzívní mikrobiologický výzkum a celkově se zabývá vlastnostmi mikroorganizmů jako jsou bakterie, kvasinky, houby a řasy. V současnosti se ústav věnuje především studiu poznání základních procesů v buňkách, významu interakcí mikroorganizmů s hostitelem a se životním prostředím a jejich praktickému využití především v medicíně a v průmyslu.The Institute of Microbiology of the CAS is the largest scientific body in the Czech Republic. Focusing on intensive microbiological research, it explores the properties of microorganisms such as bacteria, yeasts, fungi and algae. At present, the institute engages in the studies of the basic cell processes. This includes the interactions of microorganisms with the host and the environment as well as their practical use, especially in medicine and industry.

Napište námContact us