EnglishČeština

Alga OasisAlga Oasis

Objekt Alga Oasis je tvořen ohýbanými trubicemi ze skla, připomíná rostlinu a prezentuje princip fungování zařízení pro kultivaci jednobuněčných řas, zvaného fotobioreaktor. Ten představuje jednu ze současných rozvíjejících se technologií, jež si dává za cíl využít lehce dostupné zdroje, které přetvoří v nově upotřebitelný produkt.Resembling a plant, the Alga Oasis exhibit is made from bent glass tubes. It demonstrates the principle of how a photobioreactor, a device cultivating unicellular algae, operates. The photobioreactor is a cutting-edge technology that uses readily available resources and transforms them into functioning products.

Produkty fotobioreaktoru jsou využitelné ve vědeckém výzkumu, ve farmaceutickém průmyslu, v potravinářském průmyslu nebo pro výrobu paliv.Photobioreactor products are used in scientific research, the pharmaceutical and food industries, and for biofuel production.

Autor tyto principy využívá a transformuje do podoby uměleckého objektu pro veřejný prostor. Subtilní objekt má estetickou hodnotu pro své okolí a upozorňuje na důležitost řas pro tvorbu atmosférického kyslíku a jiné možnosti jejich využití.The author uses these principles and reconstructs them into an art object for a public space. The exquisite model not only carries a great aesthetic value, but it also showcases the many uses of algae, notably for the production of atmospheric oxygen.

Michal KohútMichal Kohút

Multimediální umělec Michal Kohút (*1985), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, měl samostatnou výstavu například v Českém centru v New Yorku a vystavoval na mnoha skupinových výstavách v České republice a v zahraničí.Multimedia artist Michal Kohút (* 1985) is a graduate of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. He had a solo exhibition at the Czech Center in New York and has exhibited at many group shows in the Czech Republic and abroad.

V jeho tvorbě se snoubí různé přístupy napříč uměleckými technikami i technologiemi z jiných oborů. Pro jeho práci je typická dynamičnost, ovšem někdy až intimního či nepatrného charakteru. Mnohdy se jedná o performance, z nichž autor vytváří videozáznam nebo fotodokumentaci , které jsou následně samotným výstupem daného díla.Michal combines approaches across artistic techniques with technologies from varying disciplines. His artwork is typically dynamic but also intimate and subtle. The format is often performance-based which he captures using video and photo documentation, resulting in the final output of his work.